STUDIO

ss1ss3ss4ss5ss6ss2

Studio za audio i video editing je napravljen sa posebnim fokusom na besprekorno snimanje zvuka u profesionalnim uslovima.